Chúng Ta

Chúng ta, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký đã học và cố gắng duy trì những đặc trưng nổi bật: thành thật với nhau; tôn trọng quan điểm chính trị cá nhân và những quan điểm khác; vui vẻ trong bất cứ trường hợp khó khăn nào; là những công dân tốt, phụ mẫu tốt, vợ chồng tốt, con ngoan, bạn hiền; chăm sóc người khác và nhìn người ta ở khía cạnh tốt lẫn xấu để mà giúp đỡ cải thiện.

 
Chúng ta, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký hy vọng rằng làm những điều tốt cho gia đình, bạn hữu và những người khác sẽ làm cuộc sống chúng ta thêm phong phú và có ý nghĩa.  Chúng ta vẫn nhớ những bài công dân giáo dục khi xưa, đồng thời chúng ta cũng biết rằng để áp dụng những bài học này nhiều khi phải mất cả cuộc đời.
 
Chúng ta, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký luôn cảm kích cơ hội mà chúng ta đã có, được vinh dự là học sinh của ngôi trường nổi tiếng, chúng ta cũng muốn nuôi dưỡng duy trì và phát triển truyền thống tốt đẹp đó: học hành, đạo đức, thương yêu lẫn nhau, và cùng nhau mở rộng thêm kiến thức.  Chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh trong vui chơi cũng như cùng hoạt động cho mục đích chung của chúng ta.